loom

loom
loomed
loomed
Verb

Översättningar

Synonymer till loom

Hur används ordet loom

  • "Another air plane loomed into the sky"

Ordet loom har 4 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom historia
  • Inom fordon
ekonomi
generell
historia
fordon

Ordet loom inom generell

come into view indistinctly, often threateningly

Ordet loom inom historia

appear very large

Synonymer till loom (inom historia)

Ordet loom inom fordon

Synonymer till loom (inom fordon)

Diskussion om ordet loom

loom

looms
Substantiv

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Ordet loom har 3 betydelser

  • Inom textil
  • Inom teknik
  • Inom generell
textil
teknik
generell

Ordet loom inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Möjliga synonymer till loom (inom textil)

Ordet loom inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Ordet loom inom generell

a machine for weaving yarn into a textile

Diskussion om ordet loom