resurface

resurface
resurfaced
resurfaced
Verb

Ordet resurface har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Ordet resurface inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till resurface (inom teknik)

Ordet resurface inom generell

reappear on the surface

cover with a new surface

appear again; "The missing man suddenly resurfaced in New York

Diskussion om ordet resurface