turn up

turn up
turned up
turned up
Verb

Översättningar

Ordet turn up har 4 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom sport
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
teknik
sport
ALLMÄNT
generell

Ordet turn up inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Ordet turn up inom sport

Synonymer till turn up (inom sport)

Möjliga synonymer till turn up (inom sport)

Ordet turn up inom ALLMÄNT

Synonymer till turn up (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till turn up (inom ALLMÄNT)

Ordet turn up inom generell

(inom generell)

Diskussion om ordet turn up