hover

hovers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till hover

Diskussion om ordet hover

hover

hover
hovered
hovered
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet hover har 5 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom fåglar
  • Inom luftfart
  • Inom generell
  • Inom zoologi
juridik
fåglar
luftfart
generell
zoologi

Ordet hover inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet hover inom fåglar

fågels förmåga att hålla sig stilla i luften med vingslag

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Ordet hover inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Ordet hover inom generell

be undecided about something

move to and fro

hand in the air; fly or be suspended above

Synonymer till hover (inom generell)

Uttryck till hover (inom generell)

Ord i uttryck för hover (inom generell)

Ordet hover inom zoologi

Synonymer till hover (inom zoologi)

Diskussion om ordet hover