reel

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • reel  [ musik ]

Vad betyder reel inom musik ?

engelsk, irländsk och skotsk dans

Diskussion om ordet reel

 • - 2008-05-15

  "reel" betyder också "scen" eller "akt" i film- och teatersammanhang.

reel

reels
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet reel har 5 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom musik
 • Inom sömnad
 • Inom generell
 • Inom allmänt
teknik
musik
sömnad
generell
allmänt

Ordet reel inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till reel (inom teknik)

Ordet reel inom musik

engelsk, irländsk och skotsk dans

Översättningar (inom musik)

Svenska
 • reel  [ musik ]

Ordet reel inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till reel (inom sömnad)

Ordet reel inom generell

a roll of photographic film holding a series of frames to be projected by a movie projector

music composed for dancing a reel

a revolving spool with a handle; attached to a fishing rod

a lively dance of Scottish highlanders; marked by circular moves and gliding steps

(inom generell)

Synonymer till reel (inom generell)

Ordet reel inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till reel (inom allmänt)

Möjliga synonymer till reel (inom allmänt)

Diskussion om ordet reel

reel

reel
reeled
reeled
Verb

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till reel (inom allmänt)

Ordet reel har 4 betydelser

 • Inom sport
 • Inom sjöfart
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
sport
sjöfart
ekonomi
generell

Ordet reel inom sport

Översättningar (inom sport)

Ordet reel inom sjöfart

Synonymer till reel (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till reel (inom sjöfart)

Ordet reel inom ekonomi

Synonymer till reel (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till reel (inom ekonomi)

Ordet reel inom generell

wind onto or off a reel

Synonymer till reel (inom generell)

Diskussion om ordet reel