lurch

lurches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till lurch

Ordet lurch har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom häst
sjöfart
generell
teknik
häst

Ordet lurch inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till lurch (inom sjöfart)

Ordet lurch inom generell

an unsteady uneven gait

Synonymer till lurch (inom generell)

Ordet lurch inom teknik

abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other conveyance)

Synonymer till lurch (inom teknik)

Ordet lurch inom häst

the act of moving forward suddenly

Synonymer till lurch (inom häst)

Diskussion om ordet lurch

lurch

lurch
lurched
lurched
Verb

Översättningar (inom häst)

Synonymer till lurch (inom häst)

Hur används ordet lurch

  • "The truck lurched down the road"

Ordet lurch har 5 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ekonomi
  • Inom musik
  • Inom sport
  • Inom vardagligt
sjöfart
ekonomi
musik
sport
vardagligt

Ordet lurch inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till lurch (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till lurch (inom sjöfart)

Ordet lurch inom ekonomi

move abruptly

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till lurch (inom ekonomi)

Ordet lurch inom musik

move slowly and unsteadily

Översättningar (inom musik)

Synonymer till lurch (inom musik)

Möjliga synonymer till lurch (inom musik)

Ordet lurch inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till lurch (inom sport)

Möjliga synonymer till lurch (inom sport)

Ordet lurch inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till lurch (inom vardagligt)

Diskussion om ordet lurch