let down

let down
let down
let down
Verb

Synonymer till let down

Ordet let down har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom vardagligt
  • Inom teknik
mat
vardagligt
teknik

Ordet let down inom mat

Översättningar (inom mat)

Ordet let down inom vardagligt

Synonymer till let down (inom vardagligt)

Ordet let down inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till let down (inom teknik)

Diskussion om ordet let down

  • Melonica - 2009-02-02

    substantiv: en svikare

  • - 2009-11-12

    Svika