disadvantage

disadvantage
disadvantaged
disadvantaged
Verb

Översättningar

Synonymer till disadvantage

Hur används ordet disadvantage

  • "This rule clearly disadvantages me"

Ordet disadvantage har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet disadvantage inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till disadvantage (inom juridik)

Ordet disadvantage inom generell

put at a disadvantage; hinder, harm

Synonymer till disadvantage (inom generell)

Uttryck till disadvantage (inom generell)

Diskussion om ordet disadvantage

disadvantage

disadvantages
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Vad betyder disadvantage inom generell ?

the quality of having an inferior or less favorable position

Möjliga synonymer till disadvantage

Diskussion om ordet disadvantage