injure

injure
injured
injured
Verb

Synonymer till injure

Ordet injure har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom slang
sport
generell
slang

Ordet injure inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till injure (inom sport)

Ordet injure inom generell

cause injuries or bodily harm to

(inom generell)

Möjliga synonymer till injure (inom generell)

Ordet injure inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till injure (inom slang)

Diskussion om ordet injure