aggrieve

aggrieve
aggrieved
aggrieved
Verb

Översättningar

Synonymer till aggrieve

Ordet aggrieve har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom däggdjur
bildligt
däggdjur

Vad betyder aggrieve inom bildligt ?

infringe on the rights of; in law

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till aggrieve (inom bildligt)

Ordet aggrieve inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till aggrieve (inom däggdjur)

Diskussion om ordet aggrieve