mortify

mortified
mortified
mortify
Verb

Översättningar

Synonymer till mortify

Ordet mortify har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom slang
  • Inom medicin
bildligt
generell
slang
medicin

Ordet mortify inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till mortify (inom bildligt)

Ordet mortify inom generell

hold within limits and control

Ordet mortify inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till mortify (inom slang)

Möjliga synonymer till mortify (inom slang)

Ordet mortify inom medicin

Synonymer till mortify (inom medicin)

Diskussion om ordet mortify