infringe

infringe
infringed
infringed
Verb

Översättningar

Synonymer till infringe

Ordet infringe har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet infringe inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet infringe inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till infringe (inom generell)

Uttryck till infringe (inom generell)

Möjliga synonymer till infringe (inom generell)

Diskussion om ordet infringe