breach

breaches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till breach

Hur används ordet breach

 • "A breach of professional ethics"
 • "What is a breach of contract?"
 • "It was a breach of his human rights"

Ordet breach har 8 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom generell
 • Inom militärväsen
 • Inom juridik
 • Inom sjöfart
 • Inom ekonomi
 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
fotografi
generell
militärväsen
juridik
sjöfart
ekonomi
vardagligt
bildligt

Ordet breach inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Möjliga synonymer till breach (inom fotografi)

Ordet breach inom generell

vid oenighet

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet breach inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Ordet breach inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till breach (inom juridik)

Ordet breach inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till breach (inom sjöfart)

Ordet breach inom ekonomi

a failure to perform some promised act or obligation

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till breach (inom ekonomi)

Ordet breach inom vardagligt

an opening (especially a gap in a dike or fortification)

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till breach (inom vardagligt)

Ordet breach inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till breach (inom bildligt)

Diskussion om ordet breach

 • - 2009-02-26

  breach kan också betyda läcka. tex från en polisutredning

breach

breach
breached
breached
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till breach (inom bildligt)

Hur används ordet breach

 • "Data thieves breached the systems of credit-card processor CardSystems Solutions."
 • "It breached the principle of non-discrimination."
 • "As we were all getting back onto the Duck, two whales breached, right near our boat!"

Ordet breach har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom meteorologi
 • Inom sport
 • Inom generell
bildligt
meteorologi
sport
generell

Ordet breach inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till breach (inom bildligt)

Möjliga synonymer till breach (inom bildligt)

Ordet breach inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till breach (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till breach (inom meteorologi)

Ordet breach inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till breach (inom sport)

Ordet breach inom generell

leap out of water

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet breach