bust

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till bust

Möjliga synonymer till bust

bust

busts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bust

 • "they went on a bust that lasted three days"

Ordet bust har 4 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom konst
 • Inom dryck
 • Inom mat
anatomi
konst
dryck
mat

Vanlig betydelse av ordet bust inom anatomi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till bust

Ordet bust inom konst

a sculpture of the head and shoulders of a person

Översättningar

Svenska

Ordet bust inom dryck

Översättningar

Synonymer till bust

Möjliga synonymer till bust

Ordet bust inom mat

an occasion for heavy drinking

Översättningar

Svenska

Synonymer till bust

Möjliga synonymer till bust

bust

bust
busted
busted
Verb

Översättningar

Hur används ordet bust

 • "He busted my radio!"

Ordet bust har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom veterinärmedicin
 • Inom mat
 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
vardagligt
veterinärmedicin
mat
bildligt
ekonomi

Ordet bust inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till bust

Ordet bust inom veterinärmedicin

Översättningar

Synonymer till bust

Möjliga synonymer till bust

Ordet bust inom mat

Översättningar

Synonymer till bust

Möjliga synonymer till bust

Ordet bust inom bildligt

Översättningar

Synonymer till bust

Möjliga synonymer till bust

Ordet bust inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till bust

Möjliga synonymer till bust