strike out

struck out
strike out
struck out
Verb

Översättningar

Ordet strike out har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom bildligt
  • Inom teknik
  • Inom generell
sport
bildligt
teknik
generell

Ordet strike out inom sport

Översättningar

Möjliga synonymer till strike out

Ordet strike out inom bildligt

Synonymer till strike out

Ordet strike out inom teknik

Synonymer till strike out

  • fan [ sport ]

Ordet strike out inom generell

Synonymer till strike out