enter

enter
entered
entered
Verb

Hur används ordet enter

 • "enter a race"
 • "enter an agreement"
 • "enter a drug treatment program"
 • "enter negociations"

Ordet enter har 6 betydelser

 • Inom typografi
 • Inom generell
 • Inom matematik
 • Inom geometri
 • Inom musik
 • Inom fotografi
typografi
generell
matematik
geometri
musik
fotografi

Ordet enter inom generell

to come or go into: "the ship entered an area of shallow marshes.."

become a participant; be involved in

come on stage; in the theater

Synonymer till enter (inom generell)

Uttryck till enter (inom generell)

Ordet enter inom matematik

Synonymer till enter (inom matematik)

Möjliga synonymer till enter (inom matematik)

Ordet enter inom geometri

Synonymer till enter (inom geometri)

Ordet enter inom musik

Synonymer till enter (inom musik)

Ordet enter inom fotografi

Synonymer till enter (inom fotografi)

Möjliga synonymer till enter (inom fotografi)

Diskussion om ordet enter

enter

Substantiv

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Hur används ordet enter

 • "Säljaren lät ärendet ligga kvar på datorn och då räcker det med att någon trycker enter för att det ska registreras."
 • "De som trodde att succén i Så mycket bättre skulle innebära exit för den gamle Darin och enter en pånyttfödd artist beredd att utmana sig själv till stordåd fick fel."
 • "Vi trycker bara på ” enter ” på en dator och sedan ska den flyga."
 • "According to the prosecutor the three intentionally helped a foreigner travel through Europe and enter Sweden despite the fact that the person was missing permission required to enter the countries."
 • "According to the prosecutor the three intentionally helped a foreigner travel through Europe and enter Sweden despite the fact that the person was missing permission required to enter the countries."
 • "Enligt de nya riktlinjerna ska pati- enter med återkommande flimmerproblem erbjudas sk ablation."
 • "Därför får bara pati- enter som av olika skäl har svårt att ta sprutor läkemedlet subventionerat."
 • "På frågan om staten kan hantera omfattande elavbrott blir svaret trots allt ja, men Riksrevisionen anser att Svenska Kraftnät måste få större befogenheter att styra produc- enter och elbolag vid större avbrott."

Möjliga synonymer till enter

Diskussion om ordet enter