line up

line up
lined up
lined up
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till line up

Hur används ordet line up

  • "The buildings all line up neatly"

Ordet line up har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom juridik
  • Inom allmänt
teknik
juridik
allmänt

Ordet line up inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till line up (inom teknik)

Ordet line up inom juridik

form a line

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till line up (inom juridik)

Möjliga synonymer till line up (inom juridik)

Ordet line up inom allmänt

form a queue, form a line, stand in line

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till line up (inom allmänt)

Möjliga synonymer till line up (inom allmänt)