enclose

enclose
enclosed
enclosed
Verb

Översättningar

Hur används ordet enclose

  • "Darkness enclosed him"

Ordet enclose har 5 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom historia
  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom fotografi
matematik
historia
norgespec
generell
fotografi

Ordet enclose inom historia

mark

Översättningar (inom historia)

Svenska

Ordet enclose inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till enclose (inom norgespec)

Möjliga synonymer till enclose (inom norgespec)

Ordet enclose inom generell

close in or confine

surround completely

Synonymer till enclose (inom generell)

Uttryck till enclose (inom generell)

Möjliga synonymer till enclose (inom generell)

Möjliga synonymer till enclose (inom generell)

Ordet enclose inom fotografi

Synonymer till enclose (inom fotografi)

Möjliga synonymer till enclose (inom fotografi)

Diskussion om ordet enclose