girdle

girdles
Substantiv

Översättningar

Synonymer till girdle

Ordet girdle har 3 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom kläder
  • Inom generell
litteratur
kläder
generell

Ordet girdle inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till girdle (inom litteratur)

Ordet girdle inom kläder

a band of material around the waist that strengthens a skirt or trousers

Synonymer till girdle (inom kläder)

Ordet girdle inom generell

Synonymer till girdle (inom generell)

Diskussion om ordet girdle

girdle

girdle
girdled
girdled
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till girdle (inom generell)

Ordet girdle har 3 betydelser

  • Inom historia
  • Inom generell
  • Inom norgespec
historia
generell
norgespec

Ordet girdle inom historia

Översättningar (inom historia)

Ordet girdle inom generell

cut a girdle around (a plant) so as to kill by interrupting the circulation of water and nutrients

Ordet girdle inom norgespec

put a girdle on or around

Synonymer till girdle (inom norgespec)

Diskussion om ordet girdle