encircle

encircle
encircled
encircled
Verb

Översättningar

Synonymer till encircle

Hur används ordet encircle

  • "encircle the errors"

Ordet encircle har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom trafik
  • Inom norgespec
sjöfart
ALLMÄNT
trafik
norgespec

Ordet encircle inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till encircle (inom sjöfart)

Ordet encircle inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till encircle (inom ALLMÄNT)

Ordet encircle inom trafik

form a circle around

Synonymer till encircle (inom trafik)

Möjliga synonymer till encircle (inom trafik)

Ordet encircle inom norgespec

Synonymer till encircle (inom norgespec)

Diskussion om ordet encircle