move in on

move in on
moved in on
moved in on
Verb

Översättningar

Ordet move in on har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet move in on inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till move in on (inom ALLMÄNT)

Ordet move in on inom generell

make intrusive advances towards

seize control of

Diskussion om ordet move in on