belt

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till belt

Diskussion om ordet belt

belt

belts
Substantiv

Hur används ordet belt

  • "a belt of high pressure"

Ordet belt har 4 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom sömnad
  • Inom jordbruk
  • Inom vulgärt
kläder
sömnad
jordbruk
vulgärt

Vad betyder belt inom kläder ?

a band to tie or buckle around the body (usually at the waist)

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till belt (inom kläder)

Ordet belt inom sömnad

endless loop of flexible material between two rotating shafts or pulleys

Översättningar (inom sömnad)

Möjliga synonymer till belt (inom sömnad)

Ordet belt inom jordbruk

an elongated region where a specific condition is found

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till belt (inom jordbruk)

  • swath [ trädgårdskonst ]

Möjliga synonymer till belt (inom jordbruk)

Ordet belt inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till belt (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till belt (inom vulgärt)

Diskussion om ordet belt

belt

belt
belted
belted
Verb

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till belt (inom vulgärt)

Hur används ordet belt

  • "belt your trousers"

Ordet belt har 2 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom kläder
litteratur
kläder

Ordet belt inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till belt (inom litteratur)

Möjliga synonymer till belt (inom litteratur)

Ordet belt inom kläder

fasten with a belt

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till belt (inom kläder)

Diskussion om ordet belt