wallop

wallops
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet wallop har 3 betydelser

  • Inom vulgärt
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vulgärt
vardagligt
generell

Ordet wallop inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Svenska

Möjliga synonymer till wallop (inom vulgärt)

Ordet wallop inom vardagligt

örfil

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ordet wallop inom generell

a severe blow

Diskussion om ordet wallop

wallop

wallop
walloped
walloped
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till wallop (inom generell)

Hur används ordet wallop

  • "We'll wallop them!"

Ordet wallop har 2 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom generell
litteratur
generell

Ordet wallop inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Möjliga synonymer till wallop (inom litteratur)

Ordet wallop inom generell

defeat soundly and utterly

Synonymer till wallop (inom generell)

Diskussion om ordet wallop