lambaste

lambaste
lambasted
lambasted
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet lambaste har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom utbildning
handel
utbildning

Ordet lambaste inom handel

Översättningar

Svenska

Synonymer till lambaste

Möjliga synonymer till lambaste