lambaste

lambaste
lambasted
lambasted
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet lambaste har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom utbildning
handel
utbildning

Ordet lambaste inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till lambaste (inom handel)

Möjliga synonymer till lambaste (inom handel)

Ordet lambaste inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Diskussion om ordet lambaste