wrangle

wrangle
wrangled
wrangled
Verb

Översättningar

Synonymer till wrangle

Diskussion om ordet wrangle

wrangle

wrangles
Substantiv

Översättningar

Ordet wrangle har 3 betydelser

  • Inom brittisk engelska
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
brittisk engelska
sjöfart
generell

Ordet wrangle inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Ordet wrangle inom sjöfart

Synonymer till wrangle (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till wrangle (inom sjöfart)

Ordet wrangle inom generell

Synonymer till wrangle (inom generell)

Diskussion om ordet wrangle