growl

growl
growled
growled
Verb

Översättningar

Synonymer till growl

Diskussion om ordet growl

growl

growls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder growl inom generell ?

the sound of growling (as made by animals)

Diskussion om ordet growl