woof

woof
woofed
woofed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till woof

Diskussion om ordet woof

woof

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet woof har 2 betydelser

  • Inom textil
  • Inom hundar
textil
hundar

Vad betyder woof inom textil ?

the thread woven across the warp yarn in weaving

Översättningar (inom textil)

Svenska

Synonymer till woof (inom textil)

Möjliga synonymer till woof (inom textil)

Ordet woof inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Möjliga synonymer till woof (inom hundar)

Diskussion om ordet woof