pick

picken
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till pick

Hur används ordet pick

 • "– Om motorcykeln står på gatan är det inte många som reagerar om det stannar en pick up, och fyra man lyfter in MC:n i bakluckan, säger Mats Carlsson."
 • "Att bara ta sitt pick och pack och flytta till ett annat jobb är heller inte så lätt."
 • "– Det kan ju bli spiken i kistan och att de tar sitt pick och pack och lämnar skolan, säger hon."
 • "– Ett klassiskt scenario är att någon kommer med sitt pick och pack för att flytta in, och där står 15 andra familjer som också tänker flytta in, säger Minnedal."
 • "Den som laddar upp en bild kan själv ange om det är en dick pick eller en annan bild och hittills har 15 procent angett att de laddat upp dick pics."
 • "Uppkommer det då är det dags att ta sitt pick och pack och lämna honom, säger Gottzén."
 • "Det var i Orrviken där en personbil krockade med en pick up."
 • "Elin och Kyle Mc Callen tog sitt pick och pack och lämnade Stockholm i augusti."
 • "Hans album Heartbreaker ( 2000 ) och Gold ( 2001 ) och låtar som New York, New York och Come pick me up betraktas som moderna klassiker i genren"
 • "Funktionen, som heter Artist fundraising pick, innebär att artister och musikskapare som är knutna till tjänsten kan lägga till en donationsknapp på sin profilsida."

Ordet pick har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom anatomi, vulgärt
generell
anatomi, vulgärt

Vad betyder pick inom generell ?

val

Synonymer till pick (inom generell)

Ordet pick inom anatomi, vulgärt

Översättningar (inom anatomi, vulgärt)

Engelska

Synonymer till pick (inom anatomi, vulgärt)

Möjliga synonymer till pick (inom anatomi, vulgärt)

Diskussion om ordet pick

 • Ejay - 2009-04-20

  inlagd

pick

picks
Substantiv

Översättningar (inom anatomi, vulgärt)

Svenska

Synonymer till pick (inom anatomi, vulgärt)

Hur används ordet pick

 • "he was my pick for mayor"
 • "you can take your pick"
 • "he sent the first picking of berries to the market"
 • "it was the biggest peach pick in years"
 • "he used a pick to clean dirt out of the cracks"
 • "they used picks and sledges to break the rocks"
 • "he was called for setting an illegal pick"

Ordet pick har 6 betydelser

 • Inom aktier
 • Inom typografi
 • Inom textil
 • Inom musik
 • Inom slang
 • Inom teater
aktier
typografi
textil
musik
slang
teater

Ordet pick inom aktier

Översättningar (inom aktier)

Svenska
 • val  [ ALLMÄNT ]

Synonymer till pick (inom aktier)

Möjliga synonymer till pick (inom aktier)

Ordet pick inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska
 • spis  [ typografi ]

Ordet pick inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Synonymer till pick (inom textil)

Ordet pick inom musik

a small thin device (of metal or plastic or ivory) used to pluck a stringed instrument

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till pick (inom musik)

Ordet pick inom slang

a thin sharp implement used for picking a heavy wooden-handled iron tool with a curved head that is pointed on both ends

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till pick (inom slang)

Möjliga synonymer till pick (inom slang)

Ordet pick inom teater

a basketball maneuver; obstructing an opponent with one's body

Översättningar (inom teater)

Svenska

Möjliga synonymer till pick (inom teater)

Diskussion om ordet pick

pick

pick
picked
picked
Verb

Översättningar (inom teater)

Synonymer till pick (inom teater)

Hur används ordet pick

 • "pick up the tab"
 • "pick up the burden of high interest mortgages"
 • "She never eats a full meal--she just picks at the food"
 • "Don't always pick on your little brother"
 • "He picked his way carefully"
 • "We had to pick through a lot of data"
 • "pick mushrooms"
 • "pick flowers"
 • "Pick open the ice"

Ordet pick har 6 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom jakt
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom enhet
mat
generell
jakt
vardagligt
musik
enhet

Ordet pick inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till pick (inom mat)

Ordet pick inom generell

select carefully from a group: "She finally picked her successor"

provoke: "pick a fight or a quarrel"

remove in small bits: "pick meat from a bone"

pilfer or rob: "pick pockets"

attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground, for example

(inom generell)

Synonymer till pick (inom generell)

Ordet pick inom jakt

look for and gather

Översättningar (inom jakt)

Synonymer till pick (inom jakt)

Möjliga synonymer till pick (inom jakt)

Ordet pick inom vardagligt

Synonymer till pick (inom vardagligt)

Ordet pick inom musik

Synonymer till pick (inom musik)

Möjliga synonymer till pick (inom musik)

Ordet pick inom enhet

Synonymer till pick (inom enhet)

Diskussion om ordet pick