pecker

peckers

Substantiv
pecker
Visa bild Fotograf: Hyena
  • Svenska
  • hacka [ jordbruk, trädgårdskonst ]

Synonymer

vulgärt
pecker
Visa bild Fotograf: BMF81
Obscene term for penis
  • Svenska
  • kuk [ vulgärt, kropp ]
  • pick [ anatomi, vulgärt ]

Synonymer

fåglar
pecker
Visa bild Fotograf: John feather

Synonymer

slang
pecker
The organ of smell and entrance to the respiratory tract
  • Svenska
  • kran [ vardagligt ]
  • snok [ skämtsamt ]

Synonymer