shaft

shafts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet shaft

 • "drive shaft"
 • "propeller shaft"

Ordet shaft har 13 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom textil
 • Inom sport
 • Inom vapen
 • Inom generell
 • Inom fiskar
 • Inom anatomi
 • Inom slang
 • Inom militärväsen
 • Inom arkitektur
 • Inom medicin
 • Inom fordon
 • Inom ålderdomlig
teknik
textil
sport
vapen
generell
fiskar
anatomi
slang
militärväsen
arkitektur
medicin
fordon
ålderdomlig

Ordet shaft inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska
 • axel  [ teknik, fordon ]

Möjliga synonymer till shaft (inom teknik)

Ordet shaft inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Ordet shaft inom sport

a line that forms the length of an arrow pointer

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till shaft (inom sport)

Ordet shaft inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till shaft (inom vapen)

Möjliga synonymer till shaft (inom vapen)

Ordet shaft inom generell

a long rod or pole (especially the handle of an implement or the body of a weapon like a spear or arrow)

a vertical passageway through a building (as for an elevator)

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till shaft (inom generell)

Möjliga synonymer till shaft (inom generell)

Ordet shaft inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Synonymer till shaft (inom fiskar)

Möjliga synonymer till shaft (inom fiskar)

Ordet shaft inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till shaft (inom anatomi)

Möjliga synonymer till shaft (inom anatomi)

Ordet shaft inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till shaft (inom slang)

Möjliga synonymer till shaft (inom slang)

Ordet shaft inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till shaft (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till shaft (inom militärväsen)

Ordet shaft inom arkitektur

the vertical part of a column

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska
 • skaft  [ arkitektur ]

Ordet shaft inom medicin

a vertical passage into a mine

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till shaft (inom medicin)

Ordet shaft inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till shaft (inom fordon)

Möjliga synonymer till shaft (inom fordon)

Ordet shaft inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till shaft (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till shaft (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet shaft

 • - 2008-09-29

  Som exempel på shaft (lura): Gives shaft to...

shaft

shaft
shafted
shafted
Verb

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till shaft (inom ålderdomlig)

Ordet shaft har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom slang
generell
slang

Vad betyder shaft inom generell ?

to equip something with a shaft

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till shaft (inom generell)

Ordet shaft inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till shaft (inom slang)

Möjliga synonymer till shaft (inom slang)

Diskussion om ordet shaft