shaft

shafts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet shaft

 • "propeller shaft"
 • "drive shaft"

Ordet shaft har 14 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom textil
 • Inom sport
 • Inom vapen
 • Inom generell
 • Inom fiskar
 • Inom anatomi
 • Inom slang
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom arkitektur
 • Inom medicin
 • Inom fordon
 • Inom ålderdomlig
teknik
textil
sport
vapen
generell
fiskar
anatomi
slang
militärväsen
generell
arkitektur
medicin
fordon
ålderdomlig

Ordet shaft inom teknik

Översättningar

Svenska
 • axel  [ teknik, fordon ]

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom textil

Översättningar

Svenska

Ordet shaft inom sport

a line that forms the length of an arrow pointer

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom vapen

Översättningar

Synonymer till shaft

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom generell

a long rod or pole (especially the handle of an implement or the body of a weapon like a spear or arrow)

Översättningar

Svenska
 • skaft  [ arkitektur ]

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom fiskar

Översättningar

Svenska

Synonymer till shaft

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom anatomi

Översättningar

Svenska

Synonymer till shaft

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom slang

Översättningar

Svenska

Synonymer till shaft

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom militärväsen

Översättningar

Svenska

Synonymer till shaft

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom generell

a vertical passageway through a building (as for an elevator)

Översättningar

Synonymer till shaft

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom arkitektur

the vertical part of a column

Översättningar

Svenska
 • skaft  [ arkitektur ]

Ordet shaft inom medicin

a vertical passage into a mine

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom fordon

Översättningar

Svenska

Synonymer till shaft

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom ålderdomlig

Översättningar

Svenska

Synonymer till shaft

Möjliga synonymer till shaft

shaft

shaft
shafted
shafted
Verb

Översättningar

Ordet shaft har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom slang
generell
slang

Vad betyder shaft inom generell ?

to equip something with a shaft

Översättningar

Möjliga synonymer till shaft

Ordet shaft inom slang

Översättningar

Synonymer till shaft

Möjliga synonymer till shaft