frog

frogs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till frog

Ordet frog har 5 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom musik
  • Inom nedsättande
  • Inom byggnadskonst
  • Inom häst
zoologi
musik
nedsättande
byggnadskonst
häst

Vad betyder frog inom zoologi ?

any of various tailless stout-bodied amphibians with long hind limbs for leaping; semiaquatic and terrestrial species

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till frog (inom zoologi)

Möjliga synonymer till frog (inom zoologi)

Ordet frog inom musik

trästycke med skruv på stråken som reglerar stråktaglets spänning

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet frog inom nedsättande

a person of French descent

Översättningar (inom nedsättande)

Svenska

Möjliga synonymer till frog (inom nedsättande)

Ordet frog inom byggnadskonst

a decorative loop of braid or cord

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till frog (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till frog (inom byggnadskonst)

Ordet frog inom häst

A part of a horse's hoof, located on the underside.

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till frog (inom häst)