flicker

flickers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet flicker har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom fotografi
  • Inom teknik
  • Inom fåglar
medicin
fotografi
teknik
fåglar

Vanligast betydelse av ordet flicker inom medicin

Översättningar

Synonymer till flicker

Möjliga synonymer till flicker

Vanlig betydelse av ordet flicker inom fotografi

Översättningar

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet flicker inom teknik

Översättningar

Synonymer till flicker

Möjliga synonymer till flicker

Ovanlig betydelse av ordet flicker inom fåglar

North American woodpecker; Colaptes auratus-Guldspett;Colaptes chrysoides-Nordlig guldspett,Colaptes caper collaris

Översättningar

Svenska

Synonymer till flicker

Möjliga synonymer till flicker

flicker

flicker
flickered
flickered
Verb

Översättningar

Ordet flicker har 4 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom generell
fordon
medicin
generell
generell

Ordet flicker inom fordon

Översättningar

Synonymer till flicker

Möjliga synonymer till flicker

Ordet flicker inom medicin

move back and forth very rapidly, as of a candle

Synonymer till flicker

Ordet flicker inom generell

shine unsteadily

Synonymer till flicker

Ordet flicker inom generell

flash intermittently

Synonymer till flicker