flicker

flickers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till flicker

Ordet flicker har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom fotografi
  • Inom teknik
  • Inom fåglar
medicin
fotografi
teknik
fåglar

Vanligast betydelse av ordet flicker inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till flicker (inom medicin)

Möjliga synonymer till flicker (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet flicker inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet flicker inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till flicker (inom teknik)

Möjliga synonymer till flicker (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet flicker inom fåglar

North American woodpecker; Colaptes auratus-Guldspett;Colaptes chrysoides-Nordlig guldspett,Colaptes caper collaris

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till flicker (inom fåglar)

Möjliga synonymer till flicker (inom fåglar)

Diskussion om ordet flicker

flicker

flicker
flickered
flickered
Verb

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till flicker (inom fåglar)

Ordet flicker har 3 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom medicin
  • Inom generell
fordon
medicin
generell

Ordet flicker inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till flicker (inom fordon)

Möjliga synonymer till flicker (inom fordon)

Ordet flicker inom medicin

move back and forth very rapidly, as of a candle

Synonymer till flicker (inom medicin)

Ordet flicker inom generell

shine unsteadily

flash intermittently

Synonymer till flicker (inom generell)

Uttryck till flicker (inom generell)

Diskussion om ordet flicker