flutter

flutter
fluttered
fluttered
Verb

Ordet flutter har 5 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom spel
  • Inom fotografi
  • Inom generell
  • Inom sport
fordon
spel
fotografi
generell
sport

Ordet flutter inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till flutter (inom fordon)

Ordet flutter inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till flutter (inom spel)

Möjliga synonymer till flutter (inom spel)

Ordet flutter inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till flutter (inom fotografi)

Möjliga synonymer till flutter (inom fotografi)

Ordet flutter inom generell

Synonymer till flutter (inom generell)

Ordet flutter inom sport

Synonymer till flutter (inom sport)

Diskussion om ordet flutter

fluttering

Adjektiv

Synonymer till fluttering (inom sport)

Hur används ordet fluttering

  • "fluttering birds"
  • "a fluttering heartbeat"
  • "my palpitating heart"

Ordet fluttering har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom kemi
generell
kemi

Vad betyder fluttering inom generell, generell ?

moving rapidly and lightly to and fro as of or with wings

having a slight and rapid trembling motion

Synonymer till fluttering (inom generell)

Uttryck till fluttering (inom generell)

Möjliga synonymer till fluttering (inom generell)

Ordet fluttering inom kemi

Synonymer till fluttering (inom kemi)

Möjliga synonymer till fluttering (inom kemi)

Diskussion om ordet fluttering

fluttering

Substantiv

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till fluttering (inom kemi)

Möjliga synonymer till fluttering

Diskussion om ordet fluttering