fidget

fidget
fidgeted
fidgeted
Verb

Översättningar

Hur används ordet fidget

  • "The child is always fidgeting in his seat"

Vad betyder fidget inom medicin ?

move restlessly

Översättningar

Möjliga synonymer till fidget

fidget

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet fidget

  • "he's got the fidgets"

Vad betyder fidget inom meteorologi ?

a feeling of agitation expressed in continual motion

Översättningar

Synonymer till fidget

Möjliga synonymer till fidget