excitability

Substantiv

Översättningar

Synonymer till excitability

Ordet excitability har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
  • Inom kemi
ålderdomlig
generell
kemi

Ordet excitability inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till excitability (inom ålderdomlig)

Ordet excitability inom generell

excessive sensitivity of an organ or body part

Synonymer till excitability (inom generell)

Ordet excitability inom kemi

being easily excited

Synonymer till excitability (inom kemi)

Diskussion om ordet excitability