vexation

vexations
Substantiv

Översättningar

Ordet vexation har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
ålderdomlig
generell
ekonomi

Ordet vexation inom generell

Synonymer till vexation (inom generell)

Uttryck till vexation (inom generell)

Ord i uttryck för vexation (inom generell)

Ordet vexation inom ekonomi

Synonymer till vexation (inom ekonomi)

Diskussion om ordet vexation

vexation

Substantiv

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till vexation

Diskussion om ordet vexation