pother

pother
pothered
pothered
Verb

Översättningar

Synonymer till pother

Ordet pother har 3 betydelser

  • Inom ur
  • Inom generell
  • Inom fordon
ur
generell
fordon

Ordet pother inom ur

Översättningar (inom ur)

Ordet pother inom generell

make upset or troubled

Ordet pother inom fordon

Synonymer till pother (inom fordon)

Diskussion om ordet pother

pother

pothers
Substantiv

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till pother (inom fordon)

Ordet pother har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom norgespec
  • Inom fordon
religion
norgespec
fordon

Ordet pother inom religion

Översättningar (inom religion)

Ordet pother inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Ordet pother inom fordon

Synonymer till pother (inom fordon)

Diskussion om ordet pother