disquiet

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till disquiet

Ordet disquiet har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom psykologi
  • Inom generell
medicin
psykologi
generell

Ordet disquiet inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet disquiet inom psykologi

Synonymer till disquiet (inom psykologi)

Möjliga synonymer till disquiet (inom psykologi)

Ordet disquiet inom generell

the trait of seeming ill at ease

Synonymer till disquiet (inom generell)

Diskussion om ordet disquiet

disquiet

disquiet
disquieted
disquieted
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till disquiet (inom generell)

Diskussion om ordet disquiet