disarray

Substantiv

Översättningar

Synonymer till disarray

Ordet disarray har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom medicin
  • Inom generell
slang
medicin
generell

Ordet disarray inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet disarray inom medicin

Synonymer till disarray (inom medicin)

Möjliga synonymer till disarray (inom medicin)

Ordet disarray inom generell

untidiness (especially of clothing and appearance)

Synonymer till disarray (inom generell)

Diskussion om ordet disarray

disarray

Verb

Synonymer till disarray (inom generell)

Möjliga synonymer till disarray

Diskussion om ordet disarray