clutter

Substantiv

Synonymer till clutter

Ordet clutter har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom tennis
mat
tennis

Ordet clutter inom tennis

Översättningar (inom tennis)

Synonymer till clutter (inom tennis)

Möjliga synonymer till clutter (inom tennis)

Diskussion om ordet clutter

  • armelix73 - 2009-05-04

    fördunkla, grumla

clutter

clutter
cluttered
cluttered
Verb

Översättningar (inom tennis)

Svenska

Synonymer till clutter (inom tennis)

Ordet clutter har 3 betydelser

  • Inom skor
  • Inom generell
  • Inom fåglar
skor
generell
fåglar

Vad betyder clutter inom skor ?

fill a space in a disorderly way

Översättningar (inom skor)

Synonymer till clutter (inom skor)

Möjliga synonymer till clutter (inom skor)

Ordet clutter inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till clutter (inom generell)

Ordet clutter inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till clutter (inom fåglar)

Möjliga synonymer till clutter (inom fåglar)

Diskussion om ordet clutter