imbroglio

imbroglion
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder imbroglio inom musik ?

rytmisk omkastning utan taktändring

Diskussion om ordet imbroglio

imbroglio

imbroglios
Substantiv

Översättningar

Ordet imbroglio har 4 betydelser

  • Inom slang
  • Inom musik
  • Inom matematik
  • Inom generell
slang
musik
matematik
generell

Ordet imbroglio inom musik

rytmisk omkastning utan taktändring

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet imbroglio inom matematik

an intricate and confusing interpersonal or political situation

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till imbroglio (inom matematik)

Möjliga synonymer till imbroglio (inom matematik)

Ordet imbroglio inom generell

a very embarrassing misunderstanding

Diskussion om ordet imbroglio