mush

mush
mushed
mushed
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet mush

mush

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder mush inom botanik ?

cornmeal boiled in water

Diskussion om ordet mush