tangle

tangles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till tangle

Hur används ordet tangle

  • "they carved their way through the tangle of vines"

Ordet tangle har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
slang
generell

Ordet tangle inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Ordet tangle inom generell

a twisted and tangled mass that is highly interwoven

(inom generell)

Diskussion om ordet tangle

tangle

tangle
tangled
tangled
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till tangle (inom generell)

Hur används ordet tangle

  • "The child entangled the cord"

Ordet tangle har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
mat
sjöfart
generell

Ordet tangle inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till tangle (inom mat)

Ordet tangle inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till tangle (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till tangle (inom sjöfart)

Ordet tangle inom generell

Synonymer till tangle (inom generell)

Uttryck till tangle (inom generell)

Ord i uttryck för tangle (inom generell)

Diskussion om ordet tangle