messiness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till messiness

Ordet messiness har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
slang
sjöfart
generell

Ordet messiness inom sjöfart

Synonymer till messiness (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till messiness (inom sjöfart)

Ordet messiness inom generell

Synonymer till messiness (inom generell)

Diskussion om ordet messiness