dislocation

dislocations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till dislocation

Ordet dislocation har 5 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom kemi
  • Inom sjöfart
  • Inom mat
  • Inom geologi
allmänt
kemi
sjöfart
mat
geologi

Vad betyder dislocation inom allmänt ?

an event that results in a displacement or discontinuity

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till dislocation (inom allmänt)

Ordet dislocation inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet dislocation inom sjöfart

the act of disrupting an established order

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till dislocation (inom sjöfart)

Ordet dislocation inom mat

a displacement of a part (especially a bone) from its normal position (as in the shoulder or the vertebral column)

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till dislocation (inom mat)

Ordet dislocation inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till dislocation (inom geologi)

Diskussion om ordet dislocation