muddle

muddles
Substantiv

Översättningar

Synonymer till muddle

Hur används ordet muddle

  • "he made a muddle of his marriage"

Ordet muddle har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom mat
  • Inom slang
sjöfart
mat
slang

Ordet muddle inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Ordet muddle inom mat

Synonymer till muddle (inom mat)

Ordet muddle inom slang

Synonymer till muddle (inom slang)

Diskussion om ordet muddle

muddle

muddle
muddled
muddled
Verb

Översättningar (inom slang)

Synonymer till muddle (inom slang)

Hur används ordet muddle

  • "He muddled the issues"

Ordet muddle har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
sjöfart
generell

Ordet muddle inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till muddle (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till muddle (inom sjöfart)

Ordet muddle inom generell

make into a puddle

(inom generell)

Diskussion om ordet muddle