churn

churns
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till churn

Vad betyder churn inom mat ?

agitates cream to separate butterfat from buttermilk

Möjliga synonymer till churn

Diskussion om ordet churn

  • Melonica - 2009-03-27

    spotta fram (ur sig)

churn

churn
churned
churned
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet churn har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder churn inom generell ?

stir (cream) vigorously in order to make butter

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet churn inom vardagligt

be agitated; of liquids

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till churn (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till churn (inom vardagligt)

Diskussion om ordet churn