knock down

knock down
knocked down
knocked down
Verb

Översättningar

Synonymer till knock down

Ordet knock down har 3 betydelser

  • Inom sport och fritid
  • Inom fåglar
  • Inom ekonomi
sport och fritid
fåglar
ekonomi

Ordet knock down inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till knock down (inom sport och fritid)

Ordet knock down inom fåglar

Synonymer till knock down (inom fåglar)

Ordet knock down inom ekonomi

Synonymer till knock down (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till knock down (inom ekonomi)

Diskussion om ordet knock down