moil

moil
moiled
moiled
Verb

Översättningar

Svenska
  • slita  [ vardagligt ]
  • knoga  [ vardagligt ]

Synonymer till moil

Ordet moil har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom medicin
  • Inom generell
vardagligt
medicin
generell

Ordet moil inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • slita  [ vardagligt ]
  • knoga  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till moil (inom vardagligt)

Ordet moil inom medicin

Synonymer till moil (inom medicin)

Möjliga synonymer till moil (inom medicin)

Ordet moil inom generell

moisten or soil: "Her tears moiled the letter"

Synonymer till moil (inom generell)

Diskussion om ordet moil