rummage

rummages
Substantiv

Översättningar

Synonymer till rummage

Hur används ordet rummage

  • "he gave the attic a good rummage but couldn't find his skis"

Ordet rummage har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet rummage inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till rummage (inom juridik)

Ordet rummage inom generell

a jumble of things to be given away

(inom generell)

Diskussion om ordet rummage

rummage

rummage
rummaged
rummaged
Verb

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet rummage

  • "We rummaged through the drawers"

Vad betyder rummage inom juridik ?

search haphazardly

Diskussion om ordet rummage